ביטוח אובדן כושר עבודה לעובדי הייטק

פוליסת אובדן כושר עבודה הנה ביטוח פרטי שנועד לספק תשלום חודשי לעובד שאיבד את כושר עבודתו והפסיק לעבוד, עקב מחלה או תאונה וזאת במקום המשכורת שנמנע ממנו להרוויח. סכום התשלום החודשי הנו בדרך כלל בשווי של כ-75% משכרו האחרון ברוטו של העובד.  אמנם, כל עובד בארץ מבוטח במסגרת הביטוח הלאומי למקרים של אובדן כושר עבודה […]