תאונות תלמידים

תאונות תלמידים

חוק לימוד חובה   מסדיר את החובה כי כל תלמיד הזכאי לקבלת חינוך חינם חייב להיות מבוטח בביטוח תאונות אישיות , הנעשה ע"י הרשות המקומית שבשטח שיפוטה מצוי המוסד החינוכי שבו לומד התלמיד.

זהו ביטוח החל על  כל תלמיד  משך 24 שעות ביממה, כל ימות השנה,ללא חשיבות היכן נמצא התלמיד, וללא אבחנה אם יש קשר לפעילות בית הספר אם לאו.

מי זכאים?

כיצד ממומשת התביעה?

בכל מזכירות של מוסד חינוכי צריכים להימצא טופסי התביעה, אותם יש למלא בהקפדה, כולל אישור של מנהל ביה"ס או עד לאירוע, וכן נדרש אישור על היות התלמיד- תלמיד מן המניין שנת הלימודים בה ארעה התאונה.

חשוב לדעת!
כיצד תדעו אם יש לכם פוליסה?

ניתן לבדוק בתלושי השכר, לפנות אל המעביד, וכן ניתן ורצוי לפנות אל סוכן הביטוח המטפל בפוליסות של המשפחה.

יש לשים לב כי מאחר ומדובר בתביעות  על פי פוליסה, ההתיישנות הנה בחלוף שלוש שנים, (אולם ברוב המקרים, בתביעות של תאונות תלמידים, בעת קרות התאונה התלמיד הנו קטין, ולפיכך מניין השנים יחל מיום הגיעו לגיל 18, והזכאות לתבוע מסתיימת עם הגיעו לגיל 21. )

בכל פניה לחברת הביטוח או גורם מוסדי רצוי להיוועץ בעורך דין המומחה בתחום. לעורך הדין, המיומנות והכלים לטפל בתיק באופן מיטבי.

לעורך הדין המקבל שכרו באחוזים מן התוצאה הסופית, אינטרס זהה  לזה של הלקוח.

או השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם