נכות מתאונה

נכות מתאונה

ביטוח נכות מתאונה הוא כיסוי הנרכש בדרך כלל כסעיף ביטוחי נוסף הנלווה לפוליסת ביטוח חיים, ומזכה את הנפגע בפיצוי, בהתאם לאחוזי הנכות אשר  נקבעים לו.

בשונה מביטוח אבדן כושר עבודה, הפיצוי על פי כיסוי זה אינו חייב במס הכנסה, וניתן לקבל פיצוי מכמה חברות ביטוח ללא הגבלה.

יש לציין כי ביטוח נכות מתאונה, כשמו כן הוא, מכסה את נכותו של המבטוח אשר הנה תוצאת "תאונה", ולא נכות הנובעת ממחלה או ממצב  רפואי מתמשך.

חשוב לזכור:

כיצד קובעים את שיעור הפיצוי למבוטח במקרה בו נקבעה נכות צמיתה?

למעשה קיימת מעין נוסחה חשבונאית הקובעת  את הפיצוי כסכום הפיצוי אשר רכש המבטח במכפלת אחוזי נכותו הקבועים. למשל:   כיסוי של נכות מתאונה בגובה של 1,000,000 ₪, לאדם נקבעו 10% נכות, הפיצוי יהיה: 10%X1,000,000 = 100000 ₪.

עד מתי אפשרית הגשת תביעה לקבלת פיצוי בגין נכות מתאונה?

הכלל הוא כי תביעה לתגמולי ביטוח מתיישנת בחלוף שלוש שנים מיום האירוע הביטוחי.

אולם, בשל הצורך בקביעתה של נכות קבועה, על מנת שתקום הזכאות לתבוע על פי כיסוי זה, נקבע בשנת 2009 ע"י המפקח על הביטוח, כי מרוץ ההתיישנות בתביעות אלו (היינו, מניין שלוש השנים), יחל מהיום בו נקבעה נכותו הקבועה של המבוטח.

או השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם