ניידות

ניידות

הגמלה ניתנת על פי הסכם שנערך בין משרדי האוצר ונציגי המוסד. הקצבה מוענקת למי שנמצא כסובל מליקוי ברגליו והוא מוגבל בניידותו. רשימת הליקויים הנה סגורה ומוגדרת.  

סוגי ההטבות בקצבת ניידות

קצבת ניידות על בסיס חודשי למי שהוא בעל רכב, קצבת ניידות על בסיס חודשי למי שאינו בעל רכב, תוספת לקצבה החודשית למי שעובד ומשתכר אולם רחוק ממקום עבודתו ובחזרה לפחות 40 ק"מ , מוענקת הלוואה ללא ריבית למי שמבקש לקנות רכב חדש, וכן מוענקת הלוואה מקרן הלוואות למי שמבקש לקנות רכב חדש.

מוגבל בניידות מוגדר כישראלי המצוי בישראל וכבר מלאו לו שלוש שנים וטרם הגיע לגיל 67. הביטוח הלאומי מאשר לעיתים תשלום של קצבת ניידות גם לשני ילדים בני אותה המשפחה,בתנאי שלכל אחד מהם ייקבעו 80% מוגבלות בניידות לפחות והם צריכים לגור יחדיו, גם בטרם הגיעו לגיל שלוש.
בדיקת הזכאות לאחר הגיע הנכה לגיל 67 הנה בכפוף לתנאים של הסכמי הניידות, המשתנים מעת לעת.

או השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם