רשלנות והרשות

על פי החוק, רשות מקומית מהווה גוף משפטי אשר רשאי לתבוע ויכול להיתבע. לא פעם אנו שומעים על אזרחים המגישים תביעות כנגד עיריות ו/ או מועצות מקומיות בעקבות מעדי רשלנות או מחדלים אדר ארעו בשטחן והיו באחריותן .

תביעות רבות מוגשות כנגד רשויות מקומיות בגין ליקויים בשטח המוניציפאלי של הרשות, הגורמים לנזק בטיחותי וגופני או מהווים מפגע תברואתי, רעש או מטרד.

תביעות של אזרחים שנפלו והחליקו בעקבות כשלים בתקינות המדרכות ובשלמותן, ובשל תחזוקה לקויה של הכבישים אשר תחזוקתם נמצאת בתחום אחריות הרשות המקומית הן בין התביעות הנפוצות בתחום. בורות שנפערו ולא כוסו, מדרכות בעלות אבנים שבור, כבישים משובשים, בעיות במערכת הניקוז הגורמות להצפות בחודשי החורף ועוד, הן רק חלק מהדוגמאות לליקויים הנמצאים באחריות הרשויות המקומיות העשויות להוות מפגע ציבורי. מפגעים אלו יכולים לגרום לנפילות וחבלות ועלולים להסתיים בנזקי גוף קשים ביותר.

טרם הגשת תביעה כנגד רשות מקומית בעילה של רשלנות שגרמה לפגיעה גופנית או חוסר נוחות, מומלץ לפנות לקבלת סיוע משפטי.

עורך דין המתמחה בנזקי גוף ימקד את עילת התביעה בהתאם לסוג הנזק הנגרם. לאחר הערכת הסיכוי של קבלת התביעה בבית המשפט, יפעל עורך הדין על מנת לאסוף חומרים הנדרשים על מנת לבסס תשתית ראייתית מתאימה כנגד הרשות המקומית. תשית זו יכולה לכלול צילומים ותיעוד של המקום בו התרחש האירוע וסביבתו, התנהלות בכתב מול הרשות, מסמכים רפואיים, וכו.

על בסיס הערכת שווי הנזק יפעל עורך הדין לייצוג מרשו מול הערכאות, תוך חתירה לחיוב הרשות בתשלום פיצויים בגין המפגע המזיק.

התקשרו עכשיו לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות

09-7487778