הורים? חשוב שתדעו!

הורים יקרים, חשוב שתדעו

חוק חינוך חובה מסדיר את החובה כי כל תלמיד הזכאי לקבלת חינוך חינם, חייב להיות מבוטח בביטוח תאונות אישיות.

הביטוח נעשה ע"י הרשות המקומית שבשטח שיפוטה מצוי המוסד החינוכי שבו לומד התלמיד.

ביטוח זה חל על כל תלמיד במשך 24 שעות ביממה, כל ימות השנה, ללא חשיבות היכן נמצא התלמיד, וללא אבחנה אם יש קשר לפעילות בית הספר.