ביטוח מחלות קשות

חלית במחלה קשה וחברת הביטוח לא משלמת?

את/ה ממש לא לבד לצערנו. חברות הביטוח עושות מאמצים גדולים להתחמק מתשלומים המגיעים לנו, כמעט בלא מפריע.

ביטוח מחלות קשות הוא אחד מביטוחי הבריאות הנמכרים ביותר במדינת ישראל.

כל חברות הביטוח מוכרות לציבור פוליסה, בתמורה לפרמיה חודשית, לפיה במקרה של גילוי מחלה קשה, אחת מיני רבות, המבוטח יקבל פיצויי כספי משמעותי מחברת הביטוח.

סכום הפיצוי שיקבל המבוטח משתנה לפי תנאי הפוליסה, ונקבע בעת עריכת פוליסת הביטוח ובהתאם לסכום הפיצוי כך גם הפרמיה החודשית שמשלם המבוטח.

במילים אחרות, במידה ואדם המבוטח בביטוח למקרה מחלות קשות מאובחן כמי שסובל מאחת מהמחלות המפורטות בפוליסת הביטוח, חברת הביטוח אמורה לשלם לו פיצוי קבוע וידוע מראש.

חשוב לציין כי לא מדובר בפוליסה שנועדה לכסות טיפול רפואי או שירות רפואי מסויים, אלא תשלום סכום חד פעמי כחלק מהפוליסה של המבוטח.

אמור לקבל פיצוי אבל הביטוח לא משלם…

חברות הביטוח לא ממהרות לשלם ובמקרים רבים מדי, נוהגות בשיטת מצליח ופשוט לא משלמות למבוטחים בלי כל צידוק חוקי.

רוב חברות הביטוח בישראל מנסות פעמים רבות להכפיף את הרפואה להגדרות הביטוחיות כדי לנסות ולחמוק מתשלום הכספים המגיעים למבוטח. ובדיוק לשם כך אנחנו נמצאים.

אנו דואגים לכך שהתשלום עבור המחלה הקשה ישולם ולא מאפשרים לחברת הביטוח לעשות מניפולציות ולחמוק מהתשלום.

בשנים האחרונות המפקח על הביטוח קבע הגדרות ברורות יותר בנושא המחלות הקשות והמבחנים לקיומן.

כמו כן, המפקח על הביטוח קבע רשימה של מחלות קשות מסוימות שחייבות להיכלל בכל פוליסה שכזו.

חשוב לדעת שיש הבדלים בכיסויים השונים בין חברות הביטוח השונות והפוליסות שהן מציעות.

אנו נמצאים לרשותכם במלחמה על הזכויות שלכם ועל הכסף שלכם על פי הפוליסה שברשותכם.

עורכת הדין אדרה רוט מייצגת מבוטחים שנתקלו בשיטת מצליח, בניסיון של חברת הביטוח להתחמק מתשלום הפיצוי שמגיע לפי הפוליסה.

נדגיש כי לפי נתונים עדכניים, 2 מכל 4 תביעות שנדחות על ידיחברות הביטוח, נדחות ללא צידוק ובהתערבות של עורך דין, רוב רובן של התביעות האלה מתבררות כמוצדות וחברות הביטוח ממהרות לשלם למבוטח את המגיע לו.

אם חברת הביטוח הפנתה לך עורף ומסרבת לשלם, למרות ששילמת על הפוליסה ממיטב כספך לאורך השנים, אין סיבה להסס וחשוב לפעול למימוש הזכויות המגיעות לך ללא דיחוי.

עורכת הדין אדרה רוט כאן עבורך.